نمی‌توانم از استعفای دسته جمعی هیات مدیره استقلال حرف بزنم/ تکلیف سرمربی بعد از واگذاری مشخص می‌شود