داوران فیلم‌های کوتاه جشنواره بین‌المللی شهر معرفی شدند