صادق‌پور: بعد از خصوصی‌سازی بهتر می‌توان درباره استقلال حرف زد