رایزنی دبیرکل سازمان همکاری اسلامی با وزیر خارجه کویت درباره عراق