ستاره ایرانی به ملاقات هوادار متعصب نایمخن رفت+تصویر