تاکید پادشاه اردن و رییس‌ جمهور مصر بر مقابله با ...