مردم اسطوره‌هایشان را دوست دارند/ حجازی 100درصد به حقش نرسید