سانحه برای پرواز قشم - مشهد هیچ مصدومی نداشته/ 172 سرنشین در سلامتی کامل