پاکستان حصول توافق هسته‌ای با عربستان را تکذیب کرد