عکس/ ستاره ایرانی به ملاقات هوادار متعصب نایمخن رفت