دیدار رییس فدراسیون اسکیت با مدیر فنی شورای المپیک آسیا