مظلومی: بدون شک حجازی به حقش نرسید/مردم نشان دادند که اسطوره‌هایشان را از یاد نمی‌برند