وضعیت تراز مالی بانک‌ها بدتر شد/رشد ۱۵.۷ درصدی دارایی بانکها در سال رکود اقتصاد