آغاز مرحله‌ چهارم‌ عملیات بیت‌المقدس و نگرانی‌ آمریکا