اختصاص ۱۰۰ میلیون دلار برای واکنش فوری به بحران های جدی دنیا