توسعه نواحی صنعتی در مناطق کم‌برخوردار قزوین با جدیت دنبال می‌شود