مراسم چهارمین سالگرد درگذشت حجازی/ حضور منصوریان، رحمتی و سوشا مکانی