70 درصد مردم ایران معتقدند آمریکا به توافق هسته‎ای پایبند نخواهد بود