انصارالله: مذاکره همزمان با ادامه حملات به یمن امکان ندارد