آشنایی با شهر و ورزشگاهی که در ترکمنستان میزبان شاگردان کی‌روش است