داوران فیلم‌های کوتاه اعلام شد/ رقابت سه ایرانی با خارجی‌ها