انگیزه‌های شخصی اوباما برای دستیابی به توافق با ایران