مذاکرات آمریکا و کوبا برای عادی‌سازی روابط امروز نیز ادامه ‌می‌یابد