آموزش و پرورش: آغاز ثبت‌نام مدارس از فردا/ اخذ وجه اجباری ممنوع