وام دولتی برای انتخابات منطقی نیست/فعالان سیاسی بعضا وام دار حامیان مالی خود می شوند