دوستداران و اهالی ورزش در مزار سرمربی سابق استقلال حاضر شدند