معاملات قراردادهای آتی کنجاله سویا در بورس کالا افتتاح می شود