واکنش مدیر برنامه‌های رافا بنیتس به حضور در رئال مادرید