کشف محموله های کالای قاچاق 10 میلیارد ریالی در فارس