انگیزه‌های شخصی اوباما برای دستیابی به یک توافق خوب با ایران