آمریکا یک راه حل موقت را برای پایان دادن به تهدید هسته‌ای ایران انتخاب کرده