کسب مقام دوم مسابقات کاپ آزاد مالزی توسط کاراته کای مریوانی