هدف‌گیری موفق کانون گریزان طیف وسیعی از سرطان‌ها با همکاری محققان ایرانی