شجریان خواننده ارکستر ملی نیست/پایه حقوق نوازندگان ۱.۵ میلیون است