18 شورشی فارک در حملات هوایی ارتش کلمبیا کشته شدند