دفاع اوباما از توافق هسته‌ای و ناخرسندی از نتانیاهو: پای آبرویم در میان است/اعراب از توافق هسته‌ای ن