بوگدانوف: واشنگتن پی برده است که جایگزینی برای بشار اسد وجود ندارد