تیم منتخب پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس در قم پیروز شد