پورعلی‌گنجی: قهرمان نشدن نفت تهران در لیگ برتر خیلی ناراحت کننده بود