هواداران رئال مادرید شایسته‌ترین گزینه جانشینی کارلتو را انتخاب کردند