حدادعادل: انتقادپذیری دولت‌ها با تحمل طنز به اثبات می‌رسد/ بازرسی نمادین از یک شخصیت سیاسی