ازقهرمانی حجی زواره در مسابقات جهانی تکواندو تا ناکامی تیم های فوتبال استان