وام ۸۰ میلیونی به ساخت و ساز شوک می‌‌دهد/رشد قیمت زیر ۱۵ درصد طبیعی است