نامه آیت الله مهدوی کنی به ولایتی در انتخابات92 (دستخط)