دیدار روسای جمهور آمریکا و تونس/تعهد اوباما به حمایت مالی و نظامی از تونس