تولید گوشی در ایران محدود است/ فاقد زیرساخت لازم برای تولید گوشی تلفن همراه هستیم