اولين کارخانه زباله سوز به روش پلاسما در آمل احداث می شود