عریقات: نتانیاهو با توسعه شهرک‌سازی‌ها مذاکرات صلح ...