آمریکا: کشتی ایران را تحت نظر داریم/ به همکاری با عربستان ادامه می‌دهیم