دنیای سیاست در هفته ای که گذشت/طالبان در تهران چه می خواهد؟/اجازه نمی‌دهم بیگانگان از دانشمندان و فر